Berlin 2011 vol.1


Zdjęcia Radka Iwickiego z Karnawału Kultur w Berlinie: