Zarząd stowarzyszenia


wiceprezes – Mariusz Lickiewicz  (p.o. prezesa)

skarbnik – Agata Makówka

sekretarz – Bartłomiej Krzywdziński